Agility

Agility is een vorm van hondensport waar het plezier van hond en baas voorop staat. Bij agility gaat het erom dat de hond een parcours, bestaande uit verschillende (zo’n 20-tal) hindernissen, in een voorgeschreven volgorde foutloos en zo snel mogelijk aflegt. De hond moet dus leren om op lichaamssignalen en gesproken aanwijzingen snel en op de juiste manier te reageren. Bij agility wordt een groot aantal hindernissen gebruikt die een beroep doen op verschillende vaardigheden van de hond.

Wat je zelf kan doen

In principe zou iedere gezonde hond, mits een goede conditie, aan agility kunnen doen. Agility is echter een belastende sport voor honden en daarom wordt er afgeraden om met zwaardere hondenrassen agility te doen. De training moet op een verantwoorde wijze opgebouwd worden, de gezondheid en de veiligheid van de hond zijn prioritair.

De Groepsindeling

Starters groep

Deze groep start 1 keer per jaar en duurt zo’n 5 tot 6 maand. Na deze groep kan men doorstromen naar de Recreanten of de TAP groep.

De doelstellingen van deze groep:

  • Het team baas-hond wordt versterkt via spelen en samenwerken
  • De hond leert leren via clickertraining en truukjes waardoor ook het lichaamsbewustzijn van de hond verbetert.
  • Blijven aan de start, basis voor de raakvlakken, kort draaien rond een kegel of wing van een sprong, samen in cirkels lopen met de hond, beginnende looplijnen op een parcours, de verschillende toestellen worden – aangepast aan de leeftijd van de hond – aangeleerd stelselmatig.
  • We proberen zowel de controle als de drive/het enthousiasme van de hond te stimuleren.
TAP (toelatingstest agility programma) groep

Deze lesgroep bereidt voor op het afleggen van de officiële proef van de KKUSH (Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus) om te mogen deelnemen aan agility wedstrijden.

De doelstellingen van deze groep:

  • Alle toestellen verder aanleren in een parcours en met voldoende snelheid: weave, raakvlaktoestellen,…
  • Beginnend parcours lopen en sturen
  • Sprongtechnieken

Wanneer men slaagt voor de officiële proef van de KKUSH kan men doorstromen naar de Wedstrijdgroep 1. Inschrijven voor de proef moet gebeuren via de site van Smarter Agility.

Recreanten

Deze groep werd in het leven geroepen voor die baasjes en honden die niet gericht zijn op deelnemen aan competitie. Hoewel agility bij uitstek gaat om het zo snel mogelijk afleggen van een parcours kunnen mensen in deze groep toch nog verder genieten van deze sport. Hier wordt minder aandacht besteed aan het perfectioneren van alle toestellen en kunnen minder sportieve honden ook op een lagere (en minder belastende) spronghoogte meedoen.

Wedstrijd groep

Deze groep is voor wedstrijdlopers (graad 1). Er worden parcours gelopen en regelmatig zijn er doelgerichte lessen waarbij bepaalde technieken worden ingeoefend. De deelnemers worden geholpen met moeilijkheden die ze tegenkomen bij het lopen van wedstrijden.

Wedstrijd 2 groep

Hier trainen de gevorderde leden.

Interesse?

Als je geïnteresseerd bent om agility te gaan doen, neem dan contact op met de instructeurs agility. Voor bijkomende vragen en antwoorden kan u bij hen terecht. Hoofdinstructeur: Martine Van Campenhout. Voor onze leden is er ook een info-brochure, vraag ernaar in de kantine!

Andere disciplines op Symbo