Veelgestelde vragen – kostprijs

Hieronder de meest gestelde vragen rond de kostprijs van Symbo:

Hoeveel kost een basiscursus of puppycursus? Moeten we voor de vervolgcursus(sen) nog apart inschrijvingsgeld betalen?

Een cursus kost €120. Dit betaalt u voor de basiscursus of puppycursus. Dit bedrag geldt eveneens als lidgeld tot het einde van het betreffende jaar. Voor de vervolgcursus of voor andere lessen hoeft u niets extra te betalen. U betaalt pas lidgeld vanaf januari van het daaropvolgende jaar. Het lidgeld bedraagt € 90 voor één geleider met één hond of €120 in alle andere gevallen.

Kan ik het cursusgeld cash betalen?

Wij vragen om het cursusgeld te betalen via overschrijving op volgend rekeningnummer: KBC 737-0057397-16 / BIC kredbebb / IBAN BE72 7370 0573 9716. Dit is administratief voor ons het eenvoudigste.

Wat is het tarief voor de lessen gehoorzaamheid?

U kan bij ons niet per les betalen. Voor de puppy- of basiscursus betaalt u een eenmalige som. Het jaar daarop betaalt u lidgeld voor het volgen van lessen voor alle disciplines. Opmerking: er is een uitzonderingsmaatregel voor bezoekers die ter voorbereiding van een wedstrijd of om ervaringen uit te wisselen met onze instructeurs, zij betalen €2,50 voor een lesdag.

Andere antwoorden over volgende onderwerpen: