To do(g) kalender

Kalender 2018

Vrijdag 5/1 Info avond
Zaterdag 6/1 Start nieuwe cursus
Vrijdag 9/2 Info avond
Zaterdag 10/2 Start nieuwe cursus
Vrijdag 16/3 Info avond
Zaterdag 17/3 Start nieuwe cursus
Vrijdag 20/4 Info avond
Zaterdag 21/4 Start nieuwe cursus
Vrijdag 25/5 Info avond
Zaterdag 26/5 Start nieuwe cursus
Vrijdag 3/8 Info avond
Zaterdag 4/8 Start nieuwe cursus
Vrijdag 7/9 Info avond
Zaterdag 8/9 Start nieuwe cursus
Vrijdag 12/10 Info avond
Zaterdag 13/10 Start nieuwe cursus
Vrijdag 16/11 Info avond
Zaterdag 17/11 Start nieuwe cursus