Structuur

De organisatie en het bestuur van onze vereniging wordt niet door enkelingen volbracht. De grootste uitdaging op structureel niveau is de goede werking van onze vereniging. De vereniging is onderverdeeld in zes departementen. Elk departement kan nog eens opgedeeld zijn in verschillende deelgroepen met hun specifieke verantwoordelijkheid. 

Het onderstaande organigram geeft een beeld van de huidige structuur:

Structuursorganigram