Praktisch

Info avond

Om de vijf weken organiseren wij een info avond. Deze informatieve avond is ingericht voor alle geïnteresseerden. Op deze vrijdagavond krijgt u meer info over onze visie, de opvoeding, het wel en wee van onze hondenschool en al het nodige om bij ons van start te gaan met jullie viervoeter. Om alles rustig te laten verlopen, laten we de hondjes nog even thuis. Inschrijven is niet nodig.

Locatie: Symbo-kantine, Zandstraat 18, 2070 Zwijndrecht
Aanvang: 20u00

Start cursus

Er start telkens om de vijf weken een nieuwe cursus (Puppy en Basis). De eerste les van de Puppy, Puppy+, Basis en Basis+ zijn theoretische lessen, daarna volgen 9 praktijklessen. Klik hier voor meer info. Opgelet: Diegenen die de puppy- en basiscursus hebben gevolgd, gaan automatisch over naar de Puppy+ of Basis+ klas, u hoeft hier dus geen examen voor af te leggen.

Puppy- / Basisparty

Voor de nieuwkomers wordt een Puppy / Basisparty ingericht, dit tweemaal een half uurtje tijdens de lessenreeks. Op deze leerzame momenten komt u meer te weten over het gedrag van een hond en leert uw hond hoe zich sociaal te gedragen tegen andere honden. Voor meer info hieromtrent kan u zich richten tot de instructeur.

Overgangen

Voor de vervolgklassen A en B is er om de vijf weken een mogelijkheid om aan een overgangsexamen deel te nemen, dit telkens tijdens het eerste lesuur. De overgangen worden afgenomen door Luc Derboven. De overgang van C naar D gebeurt via een brevetproef. Voor meer info kan u terecht bij uw instructeur.

  • Oefeningen van het overgangsexamen van A naar B (pdf, 308kb).
  • Oefeningen van het overgangsexamen van B naar C (pdf, 310kb).
  • Voor meer info omtrent de overgang van C naar D, klik hier.

Lidgelden

Het cursusgeld bedraagt € 120 voor de puppy- of basiscursus. Hierin zit begrepen: de infoavond, de eerste les theorie en 9 praktijklessen. Het cursusgeld dient betaald te worden via overschrijving op rekeningnummer 737-0057397-16. Het cursusgeld is tevens lidgeld tot het einde van het jaar. Daarna bedraagt het jaarlijks lidgeld € 90 voor één geleider met één hond, € 120 in alle andere gevallen. Opmerking: Voor cursisten die aansluiten in oktober en november geldt het cursusgeld als lidgeld voor het jaar daarop.

Huishoudelijk reglement

Voor een goede orde en verstandhouding vragen wij een aantal afspraken te respecteren. U vindt het reglement terug via deze link (pdf, 369kb).

Nog vragen?

Kijk dan zeker nog eens op onze rubriek Veelgestelde vragen. Daar hebben we de meest gestelde vragen over de basis- en puppycursus op een rij gezet.