Instructeursteam

Instructeurscoördinator

De instructeurscoördinator zorgt voor de communicatie tussen de Raad van Bestuur en de verantwoordelijken van de verschillende disciplines (en omgekeerd) als er beslissingen genomen worden/zijn.  Tevens behoort het modereren van  de instructeursvergaderingen en de opmaak van de verslagen tot de taken. De coördinator fungeert als aanspreekpunt voor alle instructeurs in de breedste zin van het woord.

Luc Derboven, coördinator Kandidaat- en aspirant-instructeurs (KI/AI)

Als KI/AI-coördinator is het mijn taak om de toekomstige instructeurs te begeleiden in hun aanloop naar het volwaardig lesgeven binnen Symbo. Dit behelst niet alleen de coördinatie van de verschillende KI’s/AI’s doorheen het opleidingstraject, maar ook het in kaart brengen van de evolutie van de KI/AI, altijd in samenspraak met de instructeurs van de betreffende disciplines.  De KI’s/AI’s kunnen bij mij terecht met alle vragen in verband met hun traject tot volwaardig lesgever.

Samenstellingen van de teams

Bekijk de samenstellingen van de verschillende disciplines/teams:

Zelf instructeur worden op Symbo?

Klik hier (pdf, 1,3mb) voor meer info over ons opleidingsparcours.